Slik åpnet Ørjan Gamst (30) fra Troms døren da to kvinner fra Jehovas Vitner ringte på. «Banalt og barnslig», mener religionsviter.  Foto: Tony Gamst

– Bedre å la være å åpne døren enn å skremme folk

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)