TURNE: Omri Jaakobovich (t.v.) er på Norgesturné i disse dager. Her tokes han av Vegard Soltveit, assisterende generalsekretær i Israelsmisjonen.
  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Verver norske vertsfamilier til jødemisjon

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.