direktør: Howard Flower, IKAJs aliyah-direktør, bosatt i Russland. Han holdt seminar om aliyah på IKAJs sommerkonferanse i juni.  Foto: Silje Rognsvåg

Forbereder hjemkomst for etiopiske jøder

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.