ANERKJENNER: Erling Pettersen, nyvalgt leder i Mellomkirkelig Råd, mener de vil, kunne bidra med balansert informasjon til israelsvenner på tur i Israel  Foto: Johannes Ek Reindal

Kirken med reiseråd til 
Israelvenner

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?