FØRSTE ARABER: Jamal Hakroush er den første araber i Israel som er blitt utnevnt til visekommandør, den nest høyeste posisjonen i politiet. Her samtaler han med unge arabere som ønsker å bli med i de israelske politistyrkene.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Unge arabere strømmer til israelsk politi

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)