MARKERING: Statsministrene Theresa May og Benjamin Netanyahu hiser på pressen utenfor Downing Street 10 i London. Sammen har de feiret 100-årsdagen for Balfour-erklæringen, som banet vei for opprettelsen av Israel.  Foto: Matt Dunham

Tok kraftig oppgjør med Israel-boikott

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).