POLITISKE BUDSKAP: – Vi deltar i solidaritetsmarkeringer med jøder og nasjonen Israel, men vil ikke fremme politiske budskap, sier Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær i Den norske Israelsmisjon. Bildet viser ICEJs støttemarkering for Israel utenfor Stortinget i 2013.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Sier nei til
 politiske budskap

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.