Medlemmene i cellen var i hovedsak fra byen Nablus (bildet), som ligger nord på Vestbredden. Foto: Fotolia

Israel: – 20 pågrepet da Hamas-celle ble rullet opp

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).