ENSTEMMIG: Isaac Herzog (tv) ble enstemmig valgt som ny leder av Jewish Agency. Her er han avbildet sammen med avtroppende leder, Nathan Sharansky.  Foto: Jewish Agency / GPO

Herzog skal lede Jewish Agency

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)