SAMLET: F.h. Dilek Ayhan, statssekretær i det norske nærings – og fiskeridepartementet, ambassadør Raphael Schutz og Willy David Ekre i Norsk-israelsk handelskammer.  Foto: Silje Rognsvåg

– Bråket om boikott skader ikke handelen

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.