LOVSANG: Ray Ramirez er kreativ direktør i Internasjonale Kristne Ambassade og lovsangsleder i King of Kings-menigheten i Jerusalem. Her er han sammen med dansere under lovsangen i Pais Arena.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

«Israel-reformasjon» på trappene i kristenheten

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.