FLAGG: Historisk har NLM ofte brukt flagg fra sine misjonsland for å markere kallet til å nå disse landene med evangeliet. Bildet er fra generalforsamlingen på Randaberg i 2015.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Trekker seg i flagg-protest

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.