Mot kun én stemme vedtok de 430 delegatene på Fagforbundets landsmøte å støtte palestinernes boikott av Israel. Her med leder Mette Nord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fagforbundet støtter Israel-boikott

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)