TROR PÅ FRED: – Jeg er kristen og tror at kjærligheten kan seire, at hat kan overvinnes. Jeg tror at det er mulig å skape fred mellom israelere og palestinere, sier Glad-Gjernes.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Boikotter «landet han elsker»

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.