PROMOTERER BOKSTAVTRO ISLAM: Fahad Qureshi kunngjør planene om et nytt muslimsk senter for å spre Islam Nets bokstavtro Koran-tolkninger.  Foto: Faksimile Islam Net

Ultrakonservative muslimer vil bygge barnehager i Norge

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)