ÅPEN DØR: Papirløse Tita Abraham Mekoonen har fått en åpen dør i IMI-kirken. Bakerst fra venstre: Egil Elling Ellingsen og Arne Viste.  Foto: Ove Eikje

IMI-kirken gir jobb til papirløs asylant

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)