Tunge blomsterkasser ble mandag plassert på Karl Johans gate i Oslo som en del av kommunens risikoreduserende tiltak. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Karl Johan terrorsikret med blomsterkasser

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.