INDREMISJON: Årets generalforsamling kan opne nesten heile styret for kvinner, men årets val vil uansett gå etter gamle reglar. Biletet viser Trond Johansen i Sogn Indremisjon under førre generalforsamlinga for tre år sidan.  Foto: Bård Kristian Bøe

Kvinner kan få seks av sju styreplassar

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.