FRAMTID: – Eg håper vi har mange livskraftige forsamlingar om ti år, seier dagleg leiar Marit Hårklau Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden, ein krins i Indremisjonsforbundet som ho omtalar som «sjølvstendig og kyrkjevenleg».  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Frå mange bedehus til få forsamlingar

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.