DAGLIG LEDER: Ingolf Solsvik konstitueres som daglig leder i DISM.  Foto: Ove Eikje

Styrelederen blir nå ansatt

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).