DAGLIG LEDER: Ingolf Solsvik konstitueres som daglig leder i DISM.  Foto: Ove Eikje

Styrelederen blir nå ansatt

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.