HELG: Festivalsjef Eirik Bregård Andresen er klar til å ta imot over 2000 tenåringer til Impulshelg - hvor de ønsker flyktninger velkommen til landet.  Foto: Lars Hammer Kvaløy

Sender postkort til akuttmottaket

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.