IDRETTSPRESTER: Kristen Idrettskontakt vil fra 2018 igjen være på plass med idrettsprester på treningssamlinger og store mesterskap. Her ser vi generalsekretær Erling Ekroll (t.h) og KRIK-prest Bjørnulf Tveit Benestad uder gudstjeneste på Arena.  Foto: Sigve Ferstad, KRIK

Toppidretten får tilgang på idrettsprester igjen

«Tal, broder, tal»

lederartikkel

Man trenger ganske robuste skylapper for å overse at noe er forandret når Arbeiderpartiets leder kan si det Jonas Gahr Støre sa i Litteraturhuset i Bergen torsdag kveld.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.