VANSKELEG: Brødskjeremaskina på handelslaget har den siste veka vorte svært humørsjuk. Ikkje berre blir brødskivene tjukkare enn vanleg, deg kjem også ut i en fykande fart. Handelslagsstyrar Oldus Kneiken Jr. bekreftar at salet av kjøpebrød har falle dramatisk etter at maskina slo seg vrang. Foto: Sten E. Nyfjolling

Sabotasje mot brødskjeremaskina

Fortsatt på oppdrag

synspunkt

Det er fortsatt behov for kjernen i vår virksomhet; som er å forkynne evangeliet til sjømenn, fiskere
og kystens befolkning.

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).