VANSKELEG: Brødskjeremaskina på handelslaget har den siste veka vorte svært humørsjuk. Ikkje berre blir brødskivene tjukkare enn vanleg, deg kjem også ut i en fykande fart. Handelslagsstyrar Oldus Kneiken Jr. bekreftar at salet av kjøpebrød har falle dramatisk etter at maskina slo seg vrang. Foto: Sten E. Nyfjolling

Sabotasje mot brødskjeremaskina

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.