STRIDSSPØRSMÅL: Synet på ekteskapet og kamp om liturgien vil etter alt å dømme prege kirkevalget i 2015.  Foto: Byline stor

Nytt nettverk kjemper mot homovigsel

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.