UTAN SKAP, MED GUD: - Eg har ikkje noko skap å kome ut av, eg har ein stad å kome til, seier Karl-Rune Nilsen. Han kjenner at han har landa i seg sjølv, hos Gud.  Foto: Andrea Øien Sæverud

«Det går over berre du får gifta deg med ei dame»

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)