SØK: Da Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk jobbet som freelancejournalist på 80-tallet, fikk han sin første sak på trykk i nettopp Dagen. Her forsøker han å finne den i arkivet.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Søker etter sin første sak

Helbreder Gud syke?

frispark

Så fint det hadde vært om alt dette hadde skjedd i samme kirke. At man både ba for syke og hjalp på andre områder samtidig.

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

«Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten», skriver Dagen på lederplass.

En hånd på plogen

andakt

«Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike» (Luk 9, 62).