KORS: Bildet viser den delen av løypen i Klatreparken Domkirkeodden der man må tråkke på kors for å komme seg videre. Foto: Fredrik Garshol/ Klatreparken Domkirkeodden

Klatrer på korset

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.