KLAGER: Hillsong Stavanger opplever på nytt at nabene klager på lydnivået.  Foto: Stein Ingve Håland

Naboer har fått nok av Hillsong-støy

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.