ANMELDTE: Laial Janet Ayoub anmeldte det hun opplevde som seksuell trakassering på den multikulturelle Melafestivalen i Oslo. Nå er saken henlagt.  Foto: Lars Akerhaug

Reagerer på henleggelse av sex-trakassering

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.