SKIPSTJENESTE: Bjarte Tonheim er en av lederne for Ungdom i Oppdrags skipstjeneste. Her er han foran L’astrolabe, skipet som nå skal hete MV YWAM Liberty og tilby helsehjelp til mennesker i Papua Ny-Guinea.
  Foto: Ungdom i Oppdrag

Har kjøpt flytende sykehus

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.