UTE: – Det er en helt annen menighet enn jeg har til vanlig, sier prest Lars Petter Eide, som ønsket soldater med våpen velkommen til gudstjeneste i nysnø i Bergen.  Foto: Tore Ellingsen

Stoppet øvelsen for å ha gudstjeneste

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.