PROTESTER: Forhandlingene om en transatlantisk frihandelsavtale har skapt et stort engasjement i Europa, ikke minst blant natur- og miljøvernaktivister. Her henger aksjonister fra Greenpeace opp protestbannere på et av høyhusene i Madrid for tre uker siden.  Foto: Andrea Comas, Reuters/NTB scanpix

Tollfrihet EU-USA kan skade Norge

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)