Siste innstans: Advokat Håkon Bleken forsvarte Katarzyna Jachimowicz i Høyesterett onsdag.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Samvittighet er viktig og positivt for helsevesenet

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.