UTVUDER KORPSET: F.v. humanetiker Norunn Kosberg, feltprost Brigader Alf Petter Hagesæther og imam Najeeb ur Rehman Naz før feltprestordningen ansatte feltimam og feltlivssynshumanist.  Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Vil endre navnet på Feltprestkorpset

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.