BARNEVERNLEDER: Bjarte Gangeskar erbarnevernleder i Eid kommune i Sogn og Fjord­ane.  Foto: Gloppen kommune.no

Ny veileder for barnevern og politi

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)