ORD FRA OVEN: Marcus (t.h) og hans medarbeider skriver ned det de opplever at Gud sier til dem. Andreas Bakkebø lytter spent.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Her får Andreas (24) profetisk betjening

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).