KRISTNE FORMÅL: Av de 960 milliardene som ble gitt i 2017, gikk anslagsvis 380 milliarder til menigheter og 580 milliarder til kristne organisasjoner og institusjoner. Her ser man kristenruss undervise shanbarn i thailand i regi av Ungdom i Oppdrag.  Foto: Ungdom i Oppdrag

Tredoblet giverglede til kristne formål

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?

Et trygt sted

andakt

«Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.» Ordspr. 18,10.