NY FASE: Avgangen til Erling Ekroll begrunnes med at KRIK nå går over i en ny fase og at de trenger en ny leder.  Foto: Christoffer Nohre

Slutter som leder i KRIK etter oppvaskmøte

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.