OPTIMISTISK: Anne Birgitta Langmoen Kvelland har ledet Normisjon i fire år. Hun er fullt klar over at den økonomiske situasjonen er utfordrende, men er likevel full av optimisme med tanke på organisasjonens fremtid.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Drømmer om nye Normisjon

Hvem er elefanten i rommet?

synspunkt

Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkohol­politikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).