BETINGET SVAR: Generalsekretær i ImF, Erik Furnes, har sammen med styreleder sendt et brev til Den Indre Sjømannsmisjon som åpner for samtaler om fusjon under visse betingelser. Arkivfoto: KPK

ImF åpen for samtaler med Den indre sjømannsmisjon

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.