BETINGET SVAR: Generalsekretær i ImF, Erik Furnes, har sammen med styreleder sendt et brev til Den Indre Sjømannsmisjon som åpner for samtaler om fusjon under visse betingelser. Arkivfoto: KPK

ImF åpen for samtaler med Den indre sjømannsmisjon

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.