BEKLAGER: – Jeg beklager at jeg ikke har gjort et grundig nok forarbeid for å ivareta ulike verdisyn i partiet gjennom å fristille våre tillitsvalgte og folkevalgte, sier Per Sandberg til Dagen.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Tar selvkritikk etter omskjæringsvedtak

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.