BEKLAGER: – Jeg beklager at jeg ikke har gjort et grundig nok forarbeid for å ivareta ulike verdisyn i partiet gjennom å fristille våre tillitsvalgte og folkevalgte, sier Per Sandberg til Dagen.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Tar selvkritikk etter omskjæringsvedtak