BEKLAGER: – Jeg beklager at jeg ikke har gjort et grundig nok forarbeid for å ivareta ulike verdisyn i partiet gjennom å fristille våre tillitsvalgte og folkevalgte, sier Per Sandberg til Dagen.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Tar selvkritikk etter omskjæringsvedtak

Hvem er elefanten i rommet?

synspunkt

Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkohol­politikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).