STRID: Et generelt forbud mot omskjæring ville vært i strid med menneskerettighetene. Men et forbud mot omskjæring av barn er mer usikkert, sier religionsprofessor Dag Øistein Endsjø ved Universitetet i Oslo.  Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Ingen land har forbud mot gutte-omskjæring

Helbreder Gud syke?

frispark

Så fint det hadde vært om alt dette hadde skjedd i samme kirke. At man både ba for syke og hjalp på andre områder samtidig.

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

«Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten», skriver Dagen på lederplass.

En hånd på plogen

andakt

«Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike» (Luk 9, 62).