UBESTRIDT: Kulturminister og statsråd Trine Skei Grande har fått mange forslag til forenklinger i støtte til frivillige organisasjoner. Hun jobber for tiden med en ny Frivillighetsmelding fra regjeringen.
  Foto: Tor Weibye

Vil rydde i støtte-virvar

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.