UBESTRIDT: Kulturminister og statsråd Trine Skei Grande har fått mange forslag til forenklinger i støtte til frivillige organisasjoner. Hun jobber for tiden med en ny Frivillighetsmelding fra regjeringen.
  Foto: Tor Weibye

Vil rydde i støtte-virvar

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.