FANT ÅPEN DØR: Ann-Christin og Harald Østerberg har startet en menighet i Frikirken med fritt dåpsvalg.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Skriver historie med tilbud om voksendåp

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).