FANT ÅPEN DØR: Ann-Christin og Harald Østerberg har startet en menighet i Frikirken med fritt dåpsvalg.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Skriver historie med tilbud om voksendåp

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».