TROSARV: Prest Anne Græsli Nordvolls livs- og trosarv står på gravstedet til foreldrene ved Verdalsøra kapell i Trøndelag: «Her hviler Hanna og Harald helt til oppstandelsens morgen!».  Foto: Privat

– Spiritualister farer med vranglære

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.