Utredning og behandling med assistert befruktning gjennomføres blant annet ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Prøverørsbarn og deres mødre skal under lupen

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.