UTGRAVNINGER: Bedre kjennskap til den jødiske kulturen på Jesu samtid kan gi større utbytte av bibellesningen, mener forsker Hilde Brekke Møller. Bildet viser utgravninger i Jesu hjemby som voksen, Kapernaum i Galilea.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Oppdager Jesu jødiske bakgrunn på nytt

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)