LAV PROFIL: Sigmund T. Kristoffersen (med mikrofonen) i Pinsebevegelsen og andre frikirkeledere er lite synlige med meninger om samkjønnet ekteskap. Bildet er fra konferansen Led14.28.01.16: Johannes Kleppa kom i torsdagens avis med kritikk av frikirkeledere for lite deltagelse i kampen for ekteskapet.  Foto: Stein Gudvangen

– Vi har jo Espen Ottosen

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.