TRO: Ole Petter Livden og Morten Askeland er glad for at nye mennesker kommer til tro på Jesus når de holder møter for Åpne Dører i hele Norge.  Foto: Ingjerd Våge

Forteller om forfølgelse – folk blir frelst

Egget og fuglen

andakt

Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet som Jesu oppstandelse bærer bud om.