VIL JOBBE: – «Tidenes pågangsmot», sier de om meg på NAV fordi jeg ikke gir opp, forteller Turid Narvestad. Hun både vil og kan jobbe.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Lengter etter en fast jobb

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.